2/F, Yen Sheng Centre, 64 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong